MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI;Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır.

AD- SOYAD   :

ADRES           :

TELEFON      :

E-POSTA       :

ALICI; Sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.

Müşteri iş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN           : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK     : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN          : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET          : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI            : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI              : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE               : SATICI’ya ait www.kurumsaldukkan.com.trinternet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait site üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR    : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME   : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL/ÜRÜN : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiğiaşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı           

Adres  

Telefon

Faks    

Eposta 

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN VE TESLİMAT BİLGİLERİ

7.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya SATICI tarafından belirlenen tarihe kadar geçerlidir. SATICI kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti aksi ürün detaylarında belirtilmediği sürece ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, internet sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, belirtilen süreler içerisinde, belirtilen şartlar dahilinde yapılan alışverişlerde teslimat masrafı SATICIYA ait olabilecektir. Teslimat; stokun müsaitlik durumuna ve mal bedelinin SATICININ hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. SATICI, malın siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde malı teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ilave10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Mal bedeli banka kayıtlarında iptal edilir ya da herhangi bir nedenle SATICI’ya ödenmezse, SATICI mal teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.5. Mal, ALICI'nın işbu Sözleşme’de ve sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkiliye teslim edilir. ALICI'nın belirtilen adreste bulunmaması halinde SATICI edimini süresinde tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilir. Bu nedenle, ALICI'nın malı geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından doğabilecek zarar ve masraflardan SATICI sorumlu değildir. ALICI, teslim edilecek kişi ve adresi farklı göstermişse malın teslim alınmamasından SATICI sorumlu tutulamaz.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, sözleşmeyi kabul etmeden ve sözleşmesinin kurulmasından evvel SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata, teslimat ücretine, iade şartlarına ilişkin ön bilgileri; SATICI’nın unvanı, adresi, iletişim bilgileri, şikayetlerini iletebileceği iletişim araçları; cayma hakkının olduğu haller, cayma hakkının kullanım şartları, usulü, cayma bildirimin iletileceği iletişim bilgileri, cayma hakkının kullanılmamasının Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamındaki sonuçları, uyuşmazlık halinde Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemelerine başvur hakları olduğunu okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki yetkiliye teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka veya ödeme araçlarından yaşanan gecikmeler SATICI’nın sorumluluğunda değildir.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bilgilerin kendisine ait olduğunu SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca,  ALICIbaşkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamakta, SATICININ herhanibir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.16. ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesinden herhangi bir ödeme yöntemiyle gerçekleştireceği alışverişlerde, SATICI’ya yapmış olduğu ödemeye istinaden gerçekleştirilecek nakit iade tutarları, sadece ALICI’nın kendisine ait bildireceği IBAN bilgilerine yapılabilecek olup; ALICI’nın kendisine ait IBAN bilgilerinin bulunmadığını beyan etmesi durumunda ise birinci derece yakınına ait IBAN bilgilerine de talebi üzerine ödeme yapılabilecektir. Bu halde tüm sorumluluk ALICI’ya aittir. Ayrıca ALICI, ulusal ve/veya uluslararası kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele mevzuatını ve/veya politikalarını ihlal etmeyeceğini, ihlal etmeye dahi sebep olmayacağını; aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve SATICI uhdesinde meydana gelebilecek her türlü zararı ilk yazılı bildirim üzerine derhal ve nakden gayrikabili rücu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.17. ALICI, telefonla aramak suretiyle sipariş verme yolunu tercih ettiği takdirde SATICI’nın müşteri hizmetleri temsilcisine sipariş oluşturması için zaruri olan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde vereceğini, vermiş olduğu bilgilerin doğru olmaması halinde ise SATICI aleyhine yöneltilebilecek her türlü başvurudan ve zarardan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını; bu bilgileri hür iradesiyle vermiş olduğunu bu bilgilere veya internet sitesi üzerindeki hesap erişimine ilişkin olarak sonradan ilgili bilgilerin rızası dışında ele geçirildiği yahut hesabına izinsiz erişim yahut gizlilik ihlali iddiasında bulunamayacağını, öyle ki bu hususlara muvafakati bulunduğunu, peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.18. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.  Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI iade edeceği Malı, sipariş/ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'NIN anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'YA gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'YA aittir. ALICI'NIN iade edeceği Malı, sipariş / önbilgilendirme formunda belirtilen SATICI'NIN anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

10.3. Bedel ALICI’nın cayma hakkını kullanmasını müteakip, hakkın kullanılmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ALICI tarafından bildirilen banka hesap bilgilerine ALICI’nın ödediği şekilde iade edilir. Banka ve aracı kurumlardan kaynaklı gecikmeler SATICI sorumluluğunda değildir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel üretilmiş, özel ölçülendirilmiş, özel kaplama kullanılmış ürünlerin iadesi mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

1) 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 

a) 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

 

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

 

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri

görevlidir.

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

SATICI, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak yürürlükte bulunan yasal mevzuata tabidir. SATICI bu kapsamda, mevzuata uygun olarak ALICI’nın kişisel verilerini, toplama kullanma ve işleme hakkına sahiptir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin detaylı bilgi, internet sitesi üzerinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni sekmesinden ulaşılabilecektir. Kişisei verilere ilişkin haklarınız bakımından SATICI’ya ait __________@______ adresine e-posta göndererek haklarınızı icra edebilirsiniz. Ancak iletişime geçilen e-posta adresinin kayıt aşamasında ibraz edilen e-posta adresi olmalıdır. Kişisel verilere ilişkin işlem yapmak isteyenin aynı ALICI’nın e-posta adresi kayıt işleminde verilen e-posta adresinden farklı olduğu takdirde ALICI kişinin kendisi olduğunu makul ölçüde SATICI’ya ispatlamak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere karşılık verilmeyecek olup, SATICI’nın bundan kaynaklanan bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

15. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında ALICI ve SATICI arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın ticari defterlerinde, resmi kayıtlarında, kendi sunucularında, elektronik ortamda tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar ve telefon ve fax görüşme kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi nezdinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:

 

ALICI:

 

TARİH: